Staalbouw

Beschrijving

Advance Steel zorgt voor bidirectionele links naar design-, analyse- en coördinatietools voor verbeterde werkprestaties binnen de verschillende disciplines en om de klant een perfect afgewerkt eindresultaat te leveren.

De Advance Steel Revit plug-in biedt de mogelijkheid om een Revit-ontwerpmodel te importeren in Advance Steel zodat u kan doorgaan met werken vanaf het punt waar de ontwerper is gestopt. Zodra de plannen voltooid zijn, kunt u het model terugplaatsen in Revit en het opnieuw opslaan als een origineel Revit-softwarebestand, indien nodig. Dit zorgt voor een veel vlottere BIM-workflow tussen ontwerp en productie.

Hetzelfde niveau van uitwisselbaarheid bestaat in de Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional constructie-analysesoftware. Import van uw model tussen Advance Steel en Robot is mogelijk om uw staalconstructie optimaal uit te werken en het ontwerp te evalueren in functie van de voornaamste normen en codes voor het in productie gaat.

Advance Steel modellen kunnen geïntegreerd worden in Autodesk® Navisworks®-software voor multidisciplinaire samenwerking, simulatie van de constructie en een analyse van het volledige project om zo beter samen te werken met andere belanghebbenden en het risico op onverwachte uitkomsten op de bouwplaats tot een absoluut minimum te herleiden.

Contacteer ons

...

Advance Steel

3D-staalmodelbouw met slimme BIM

...

Revit

Ontwerp, bouw en onderhoud gebouwen met hogere kwaliteit

...

Robot Structural Analysis Professional

Stabiliteitsstudies voor BIM.