3D scanning

Beschrijving

Als een nieuw ontwerp een uitbreiding of aanpassing betekent van een bestaande situatie, is het dikwijls zoeken naar de originele plannen daarvan om op verder te bouwen. Als deze plannen dan ook nog eens louter fysisch bestaan en niet digitaal, wordt dit zelfs vrij moeilijk.

Hiervoor wordt nu gebruik gemaakt van nieuwe technologieën om direct de 3D - informatie, dewelke zich in de directe fysische omgeving van het ontwerp bevindt, te registreren. Aldus kan de workflow binnen de verschillende industrieën sterk verbeterd worden om de nieuwe of aan te passen fysische producten of projecten te ontwerpen, te produceren en te beheren.

Een foto legt de echte wereld vast in een 2D-weergave. Met laserscanning kan je dus de echte wereld vastleggen in 3d, zoals een 3D-foto. Lasergescande gegevens worden weergegeven in een puntenwolk. Ook bewegingssensoren en zelfs bodemdoordringende radarsignalen verzamelen digitale ruimtelijke as-built informatie.

De as-built data of de weergave van bestaande omstandigheden kan dan het startpunt vormen voor nieuwe ontwerpen of gebruikt worden om het gedrag van de reële wereld te simuleren of om aan botsingscontrole te doen.

Je kan gebouwen, een volledig dorp, etc. met laserscanning vastleggen en deze gegevens vervolgens in uw ontwerp omzetten naar een real-world puntenwolk. Op deze data kan ook gemeten worden, ze kan gevisualiseerd worden en verder gebruikt in de Autodesk digitale ontwerpomgeving.

Contacteer ons

...

ReCap 360

3D Puntenwolken omzetten naar Autodesk formaat