Health monitoring

Beschrijving

In een steeds complexer worden IT-omgeving, is het voor een organisatie niet steeds evident om de controle te behouden op de IT-infrastructuur en de specifieke aspecten van CAD / CAM / PDM / PLM.

Hoewel deze systemen steeds laagdrempeliger zijn en minder onderhoud vergen, is er toch een minimale monitoring noodzakelijk om bepaalde problemen (performance, uitval, etc…) te vermijden. Om de klanten bij deze problematiek te helpen, heeft Greenock CAD Service de Health Monitoring opgezet. Indien de klant kiest voor deze formule, zal Greenock CAD Service pro-actief op regelmatige tijdstippen bepaalde parameters van de installatie nakijken, om zo eventuele problemen vóór te zijn. De klant krijgt op regelmatige basis een rapportage van de uitgevoerde controles en indien noodzakelijk worden oplossingen voorgesteld wanneer bepaalde zaken in de gevarenzone komen.

Contacteer ons Brochure